قابل توجه دانشجویان محترم:

کلاس درس فیزیک الکترونیک امروز چهارشنبه ۶ خرداد ماه در ساختمان اندیشه آزمایشگاه الکترونیک در همان ساعت برگزار می شود.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
حسين حمیدی پور

یکشنبه ۱۰ خرداد ساعت ۱۳:۳۰ امتحان نقشه کشی

یکشنبه ۱۰ خرداد ساعت ۸ تا ۱۲ کلاس جبرانی الکترونیک۲

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی
۵
خرداد

اطلاعیه

امتحان درس سمینار  ارشد لغو گردید

آخرین مهلت تحویل تکلیف مباحث ۲ سه شنبه۱۲/۳/۹۴ و تکلیف کامپیوتری ۱۰/۴/۹۴ می باشد

 

 

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد مهدوی مزده

جلسات ارایه در اوایل مرداد ماه خواهد بود و زمانبندی آن اعلام خواهد  گردید

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

mid

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
۴
خرداد

اطلاعیه

درس Verilog سه شنبه تشکیل نمی شود

final92-93verilog

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
۴
خرداد

نمرات درس DSP

mid_DSP

Final93-94_DSP(نمونه سوالات)

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

مهلت تحویل: روز امتحان پایان ترم

Project2

Project3

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی