طبق بخشنامه سازمان مرکزی، دانشجویان دکتری ورودی ۹۴ و ۹۵ که فقط ۷ واحد درس جبرانی گذرانده اند، باید یک درس ۳ واحدی دیگر نیز به عنوان جبرانی در شهریورماه اخذ و پاس کنند. (در صورتی که این درس را در شهریور ماه سال جاری اخذ و پاس کنند، لازم نیست شهریه ثابت پرداخت کنند.) این دانشجویان باید در روز شنبه ۳ شهریور نسبت به ثبت درس اقدام کنند. کلاسهای دروس جبرانی مطابق برنامه زیر از هفته اول شهریور به صورت فشرده و به مدت سه هفته ارائه خواهد شد. (۶ روز)

درس الکترونیک قدرت (۱): سه شنبه ساعت ۸ تا ۱۲ و ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰ ، چهارشنبه ساعت ۸ تا ۱۲ و ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰

درس ادوات نیمه هادی: شنبه ساعت ۸ تا ۱۲ و ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰ ، یکشنبه ساعت ۸ تا ۱۲ و ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰

درس طراحی مدار مجتمع خطی: سه شنبه ساعت ۸ تا ۱۲ و ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰ ، چهارشنبه ساعت ۸ تا ۱۲ و ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰

لیست دانشجویان

 

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

مطابق بخشنامه جدید سازمان مرکزی، همه دانشجویان دکتری ورودی ۹۴ و ۹۵ باید ۱۰ واحد درس جبرانی گذرانده باشند. دانشجویانی که کمتر از ۱۰ واحد گذرانده اند، در شهریورماه سال جاری فرصت دارند که درس جبرانی را به صورت فشرده اخذ کنند.

بخشنامه دروس جبرانی

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

در صورت اعتراض تا شنبه ۲۳ تیر ساعت۱۲ تماس بگیرید ۳۵۰۰۲۵۵۲ یا مراجعه کنیدIMG_0416

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

MARK96972_Lpv2

رویت اوراق سه شنبه ۱۹ تیر ساعت ۱۲ الی ۱۳ (دانشجویانی که هنوز پروژه را تحویال نداده اند فرصت دارند تا فردا آنرا ارسال کنند)

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
خطیبی نژاد

در صورت اعتراض تا ساعت ۱۸ مورخ ۱۷ تیر به ایمیل یاهو mro_yazdani ایمیل بزنیدic

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی