امیر حسین قاسمی-حمید ترک خواه-لطف اله جعفری-رضا مهدیان-امین طاهری-عزیزاله رحمتی-نوراله محتشم-بهنام ملکیان-امین رفیعی-شیوا قلمزن-    تایید گردیدند

برای مراحل بعدی به دفتر گروه مراجعه فرمایید

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

۱- درخواست دانشجویان دکتری الکترونیک برای عدم ارایه درس جبرانی بررسی گردید و اعضای گروه به اتفاق آرا رای به دادن درس طراحی مدارهای مجتمع به کلیه دانشجویان که درصد آنها زیر ۳۳ می باشد داد لذا این درس جایگزین درس RFIC دکتر یزدانی گردید.

۲-درخواست تعدادی از دانشجویان در خصوص تغییر ساعت کلاس الکترو مغناطیس رد شد

۳-دروس VLSI و الکترونیک قدرت ۱ در حذف و اضافه با گروه جدید ارایه میگردد.

۴-با در خواست جابه جایی درس جبرانی دکتری قدرت از جمعه به روز دیگر موافقت نشد

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

دانشجویانی که تمایل  دارند برای رییس  انجمن علمی  کاندید شوند  در اسرع وقت به گروه برق  مراجعه کنند

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

به اطلاع دانشجویان رسم فنی برق می رساند جلسه اول کلاس رسم فنی برق این هفته سه شنبه مورخ ۲۰بهمن در مکان کارگاه برق ساعت ۱۵ الی ۱۷ برگزار می شود.بدیهی است حضور همه دانشجویان الزامی است.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
مهندس سید عادل ستوده

اخذ  آزمایشگاه الکترونیک۲ با توجه به اینکه برای آخرین بار ارایه می شود برای دانشجویان ورودی ۹۱ و  قبل الزامی است

دانشجویانی که آز سیستم دیجیتال۲ را سه شنبه عصر اخذ کرده اند با توجه به حذف شدن این گروه  حتما در زمان حذف و اضافه به گروه  جدید یکشنبه عصر تغییر گروه دهند

یک گروه جدید آز تکنیک پالس چهارشنبه ۱۷-۱۹ ارایه می شود که در صورت هماهنگی با استاد درس می تواند یکشنبه ۱۱:۳۰ تا ۱۳  تشکیل شود  لذا با توجه به شروع آزمایشگاه ها از ۲۵ بهمن، ساعت ۱۱  یکشنبه ۲۵ بهمن  حضور دانشجویانی که این گروه را اخذ می کنند برای انجام هماهنگی و  تشکیل جلسه اول الزامی است

درس کنترل خطی در صورت به حد نصاب نرسیدن در زمان حذف و اضافه حذف می شود با توجه به اینکه این درس همنیاز الکترونیک۳  بوده و با حذف آن درس الکترونیک۳ دانشجویان مربوط نیز حذف می شود، دانشجویانی که تداخل درسی ندارند حتما درس کنترل را طبق چارت آموزشی در زمان حذف و اضافه اخذ کنند

با توجه به حد نصاب نرسیدن الکترونیک۲ دانشجویانی که طبق چارت باید این درس را اخذ کنند  جهت جلوگیری از حذف درس حتما این درس را در زمان حذف و اضافه اخذ کنند

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

دانشجویانی که درخواست  دسترسی برای  اخذ درس یا آزمایشگاه  خاص به صورت فردی ( مثلا به دلیل اینکه ورودی ۹۲ به قبل هستند) به اینجانب داده اند   ساعت ۱۳:۳۰ یکشنبه ۱۸ بهمن با داخلی ۲۶۱۶ تماس گرفته یا به دفتر گروه مراجعه کنند

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

تاریخ امتحان شفاهی ریاضی مهندسی پیشرفته از ۲۴ بهمن به ۲۵ بهمن انتقال یافت ولی بقیه دروس در همان زمان مقرر برگزار خواهد گشت.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

سه شنبه ۲۰ بهمن : فایل و پرینت شامل مدار، نتایج شبیه سازی و نحوه تنظیمات   لازم به ذکر است در صورت تشخیص کپی بودن به جای نمره مثبت، نمره منفی تعلق می گیرد

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

آخرین مهلت درخواست ارایه درس و آزمایشگاه ( یا تکمیل امضا لیستهای درخواست: اتاق آقای عابدی)   تا پایان وقت اداری شنبه ۱۷ بهمن است. لازم به ذکر است برای ارایه آزمایشگاه  حداقل  ۸ نفر قطعی و برای دروس ۲۵ نفر  لازم است.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵ به عنوان تاریخ امتحان میان ترم درس ماشین ۱ تعیین گردید.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی