۲۷
بهمن

اطلاعیه

آزمایشگاه الکترونیک ۳ روز چهارشنبه در تاریخ ۳۰ام بهمن ماه ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۳ تشکیل می گردد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
عادله محلاتی

دانشجویان گرامی  در س سمینار مشخصه ۷۹۶۰۰۸ جهت ارایه سمینار نهایی روز  شنبه ۲۸  بهمن ساعت ۱۴  دانشکده فنی مراجعه نمایید . لازم به ذکر است حضور و ارایه در این جلسه الزامی است و عدم حضور در این جلسه به منزله ناتمام اعلام شدن نمره سمینار خواهد بود.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

C++

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
۲۰
بهمن

فرصت شغلی

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

دروس  زیر به احتمال زیاد حذف می شود. در صورت تقاضا برای عدم حذف حداکثر تا روز یکشنبه ۲۰ بهمن به دفتر گروه مراجعه کنید

کارشناسی ارشد: الکترونیک قدرت (استاد دکتر امینی)

کارشناسی:    ماشینهای الکتریکی ۲ (استاد دکتر امینی)        ازمایشگاه الکترونیک هر دو گروه،   ازمایششگاه تکنیک پالس،   طرح پست (استاد دکتر ثقفی)

طراحی سیستم ریز پردازنده (استاد خانم دکتر گرامی)

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

جهت اطلاع از ریز نمرات خود با شماره ۳۵۰۰۲۵۵۲ تماس بگیرید

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی