دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

کلاسهای اینجانب مورخ ۲۴، ۲۹ و ۳۰ مهر ( CMOS، طراحی سیستمهای فوتوولتاییک، مدار مخابراتی، الکترونیک۲) تشکیل نمیشود. در صورت تغییر برای ۳۰ مهر مجددا اطلاع رسانی می شود.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

کلاس های اینجانب این هفته تشکیل نمی گردد (روزهای سه شنبه ۲۳ مهر، چهارشنبه ۲۴ مهر و پنجشنبه ۲۵ مهر)

زمان کلاس جبرانی بعدا با هماهنگی دانشجویان محترم تعیین می گردد

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

کلاس فیزیک الکترونیک در روز شنبه  ۲۰ مهر ساعت ۱۵ تشکیل خواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
سرکار خانم شراره بشیر اعظمی

برگه شامل شکل موجهای سه فاز:

۳-Phase-paper

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

دانشجویانی که تمایل به ارائه درس جدید در حذف و اضافه دارند، تا پایان هفته جاری درخواست خود را با امضای همه دانشجویان متقاضی به گروه برق ارائه دهند.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

نمرات درس تولید انرژی

نمرات درس تحلیل (۱)

مهلت اعتراض حداکثر تا دوشنبه ۱۷ تیر صرفا از طریق ایمیل saghafi.isf@gmail.com

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی