۲۵
شهریور

اطلاعیه

کلاس درس سیستم های دیجیتال ۱  این هفته تشکیل نمی شود

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

دانشجویان محترم در صورت اعتراض و یا برای رویت برگه امتحانی پایان ترم و میان ترم روز یک شنبه  ۱۲/۶/۹۶ صبح به ساختمان اندیشه طبقه همکف اتاق ۳۶ انبار برق و الکترونیک مراجعه کنید. همچنین حداکثر مهلت ارسال پروژه ها ساعت ۱۳ روز یکشنبه ۱۲/۶/۹۶ می باشد و بعد از آن پروژه ای تحویل گرفته نمی شود

تاسیسات

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
محمود وصالی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
محمود وصالی

آخرین مهلت ارسال پروژه درسهای «کیفیت توان» و «ریزسیستمها و ریزمولدها» حداکثر تا روز جمعه ۱۰ شهریورماه تمدید می گردد

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

مهلت نهایی دفاع از پایان نامه ارشد در ترم جاری ۲۳ شهریور تعیین شده است لذا دانشجویانیکه قصد دفاع در ترم جاری را دارند هرچه سریعتر نسبت به تعیین وقت دفاع و تحویل پایان نامه به آقای دکتر عباسیان مراجعه نمایند.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
محمود وصالی

با توجه به بخشنامه سازمان مرکزی دانشجویان نهایتا تا تاریخ ۳۰ شهریور دفاع نمایند و به هیچ وجه تاریخ مذکور تمدید نمی گردد و پس از آن مشمول تمدید پایان نامه خواهد گردید.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

با توجه به تعطیلی دانشگاه از تاریخ ۱۴ لغایت ۲۷ مرداد دانشجویان در این بازه زمانی به جز کلاسهای ترم تابستانه به دانشگاه مراجعه ننمایند.

 

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد جواد محمد زمانی