در صورت اعتراض تا شنبه ۲۳ تیر ساعت۱۲ تماس بگیرید ۳۵۰۰۲۵۵۲ یا مراجعه کنیدIMG_0416

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

MARK96972_Lpv2

رویت اوراق سه شنبه ۱۹ تیر ساعت ۱۲ الی ۱۳ (دانشجویانی که هنوز پروژه را تحویال نداده اند فرصت دارند تا فردا آنرا ارسال کنند)

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
خطیبی نژاد

در صورت اعتراض تا ساعت ۱۸ مورخ ۱۷ تیر به ایمیل یاهو mro_yazdani ایمیل بزنیدic

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

دانشجویان تا جمعه ۱۵ تیر فرصت دارند تا نسبت به ارسال گزارش درس سمینار اقدام نمایند.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد