ارائه سمینار درس الکترونیک نوری طبق اطلاعیه قبلی، روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۵/۱ ساعت ۸:۳۰ صبح در دانشکده فنی مهندسی می‏باشد. همچنین زمان تحویل برگه های مربوط به اسلایدهای درس نیز در همین روز می باشد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد جواد محمد زمانی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد جواد محمد زمانی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد جواد محمد زمانی