poster11

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

مرادخانی-صدرالدینی-خطیبی نژاد-عربزاده-رستمیان-قندهاری-داوری-میثم کریمی-پورپیر علی…..موافقت

بعضی از پروپوزالها مشکل تایپی  دارند که باید اصلاح شده وبعدا تحویل پژوهشی گردد

دانشجویان بایستی فرم الف را در سایت تکمیل کرده و پرینت آنرا بعد از امضای استاد راهنما به مدیر گروه تحویل دهند.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

Poster1 -o3دانشجویان علاقمند برای ثبت نام در دوره های  Orcad pspice، hspice، AVR، ARM، Altium Designer، Dialux، PLC  به لینک زیر مراجعه فرمایند.

ثبت نام

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

درس طراحی مدارهای فرکانس بالا  چهارشنبه ها هر هفته از ساعت ۱۲:۳۰ شروع می شود

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی