دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

prob

کلاس روز جمعه تشکیل نخواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

دانشجویانی که امتحان ریزپزدازنده دارند، در صورت تمایل می توانند یک برگه A4 از اطلاعات میکرو شامل قسمت های مربوط به رجیسترهای موردنیاز را تهیه کرده و سر جلسه امتحان همراه داشته باشند. همراه داشتن اطلاعات دیگری غیر از رجیسترها تقلب محسوب می شود.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر عاطفه سلیمی

elecsanati-94-95-1

نمرات نهایی با ارفاق محاسبه شده در صورت داشتن اعتراض می توانید تا آخر وقت شنبه ۳/۱۱/۱۳۹۴ به آدرس زیر میل بزنید.

۱-از اعتراض بی مورد اجتناب کنید

۲-عنوان میل اسم درس  و در متن نام و نام خوانوادگی نوشته شود با ذکر دلیل اعتراض

۳- از ارسال چند باره یک میل خودداری فرمایید

۴-به ایمیلهایی که موارد فوق در آن رعایت نشود ترتیب اثر داده نمی شود.

muhammad.mahdavi    @    gamil   .com

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد مهدوی مزده