این درس همنیاز الکترونیک ۳ است در صورت عدم اخذ کنترل خطی و اخذ الکترونیک۳ ، درس الکترونیک۳ حذف خواهد شد

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی
۲۴
بهمن

کنترل صنعتی

این درس با توجه به حد نصاب نرسیدن حذف می شود(۷ نفر) دانشجویان محترمی که این درس را اخذ کرده اند سریعا به سایر دروس تغییر درس دهند:

دروس اختیاری ورودی ۹۱ و قبل: رسم فنی، سخت افزار vhdl، شبکه کامپیوتری۲ واحد، اقتصاد مهندسی

دروس اختیاری ورودی ۹۲ و بعد: شبکه  های کامپیوتری ( از گروه کامپیوتر)۳ واحد

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی