دوره برق ساختمان از دیدگاه مهندسی ۱(سطح مبتدی)،در طول تابستان۹۵ به مدد انجمن برق در ۷ هفته برگزار گردید و آزمون آن مطابق با آزمون استاندارد نظام مهندسی مورخ ۸ مهر برگزار شد.افرادی که نامشان در لیست زیر است قبول شدگان این آزمون هستند و در صورتی که شرایط فراهم باشد و دوره دوم این کلاس برگزار شود،فقط افراد زیر قادر به ثبت نام در دوره دوم خواهند بود.افراد مذکور به ترتیب عبارتند از:
سپیده طاوسی – علی روح الامین – سیدمحمد مهدی رضائی – سروش عبداللهی – حسین رفیعیان – مهدی سرجوقیان – علی نصر – نرگس محق

با آرزوی موفقیت برای همه دانشجویان

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
مهندس سید عادل ستوده
۱۱
مهر

درس سمینار

اولین جلسه درس سمینار گروه یکشنبه، هفته آینده ۱۸ مهر ماه (بعد از حذف و اضافه) تشکیل میگردد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی