کلاس سمینار در این تاریخ تشکیل نمی گردد و سمینارهای مربوط به این تاریخ به هفته بعد ۱۶ آذر منتقل خواهد شد.

 

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر عاطفه سلیمی