دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
۲۹
اردیبهشت

تکلیف آخر مخابرات

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
۲۹
اردیبهشت

verilog_HDL

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
۲۹
اردیبهشت

تکالیف سیگنال

T4_signal T5_signal Final94-95_2v1_sig T3_signal

امتحان میان ترم دوم تا آخر جلسه ۹۶/۲/۲۶ است

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

در امتحان جامع دکترا از همه مطالب الکترونیک قدرت که در کلاس تدریس شده، سوال پرسیده میشود. (مبدلهای غیرایزوله، اسنابر، مبدلهای ایزوله و …)

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

با توجه به بخشنامه جدید دانشگاه، امتحان جامع به روز ۲۰ تیر موکول شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد علی عباسیان

امتحان میانترم درس الکترونیک قدرت فردا چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ساعت ۱۵:۳۰ برگزار خواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

Elec1-HW4

موعد تحویل: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

prob_95_96_2v2               T5     T4            Final90-91   Final9495

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

۱۲۳

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
سرکار خانم حیدری