دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

IMG_6874

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

مشاهده نمرات

مهلت اعتراض: پایان هفته جاری

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد مهدوی مزده
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد مهدوی مزده
۳۰
خرداد

نمرات سیگنال

signal9596-2V2                رویت اوراق ۴شنبه ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۴ ساختمان اندیشه

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

zaban 001

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

مهلت اعتراض تا ۹۶/۰۳/۳۱ از طریق ارسال ایمیل به آدرس زیر:
a.sotoudeh@khuisf.ac.ir

نمرات نهائی

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
مهندس سید عادل ستوده
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر عاطفه سلیمی

IMG_0443

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی