دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد جواد محمد زمانی

mark_net_9596_2

رویت اوراق سه شنبه ۲۰ تیرماه ساعت ۱۱:۱۵ الی ۱۲

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

Book12_control                   Book22_sen

زمان اعتراض  سه شنبه ساعت ۱۲ الی ۱۳

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر پگاه همدانی

آخرین مهلت ارسال پروژه درس ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه از طریق ایمیل p_hamedani@iust.ac.ir می باشد. همچنین ارسال گزارش های مربوط به شبیه سازی موتور القایی و ترانسفورماتور الزامی می باشد

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر پگاه همدانی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
استاد گروه برق
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد جواد محمد زمانی

نمرات نهایی و پاسخ سوالات امتحانی
final exam
نمرات نهایی

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر پگاه همدانی