دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد جواد محمد زمانی

mark_net_9596_2

رویت اوراق سه شنبه ۲۰ تیرماه ساعت ۱۱:۱۵ الی ۱۲

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

Book12_control                   Book22_sen

زمان اعتراض  سه شنبه ساعت ۱۲ الی ۱۳

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
استاد گروه برق
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد جواد محمد زمانی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد مهدوی مزده

مهلت اعتراض تا ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه به تاریخ ۹۶/۰۴/۰۴ 

نمرات نهایی

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
خطیبی نژاد
۳
تیر

اطلاعیه

دانشگاه از تاریخ ۳ تیرماه لغایت ۱۶ تیر ماه ۹۶ تعطیل است.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد