در بخش اول پروژه (یکسوکننده ۱۲ پالسی)، انجام بندهای ۶ و ۷ و همچنین قسمت شبیه سازی بند ۵ اختیاری است. در صورت تمایل به انجام این قسمتها لازم است مقاومت ۰٫۰۱ و راکتانس j0.03 اهم برای منبع درنظر گرفته شود.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

آخرین مهلت ارسال گزارش ۴ بهمن و ارائه سمینارها در پایان همین هفته می باشد

مشاهده برنامه ارائه

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
خطیبی نژاد

آخرین مهلت تحویل شبیه سازی با تاخیر: شنبه ۳۰ دی ساعت ۲   (در صورت تشخیص کپی بودن از هر دو نفر نمره کسر می شود)

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
علی مدنی محمدی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

New Doc 48

 دانشجویان محترم در صورت اعتراض حداکثر تا صبح روز جمعه ،اعتراض خود را به ایمیل sh.bashirazami@gmail.com اعلام نمایید.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
خطیبی نژاد

ازمایشگاه تکنیک پالس۱-۹۷-۹۶

 دانشجویان محترم در صورت اعتراض حداکثر تا صبح روز شنبه ،اعتراض خود را به ایمیل sh.khatibinejad@khuisf.ac.ir اعلام نمایید.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
خطیبی نژاد

signal_96971v2

رویت اوراق شنبه ساعت ۹ الی ۹:۳۰

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

آخرین مهلت جهت تحویل پروژه درس کیفیت توان روز جمعه ۶ بهمن ماه می باشد.

ضمنا انجام هر سه بخش پروژه اجباری و جزء نمره اصلی است.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی