امتحان جامع دکتری قدرت در روزهای شنبه ۵ خرداد (کتبی) و یکشنبه ۶ خرداد (شفاهی) برگزار خواهد شد.
امتحان جامع دکتری الکترونیک در روزهای دوشنبه ۷ خرداد (کتبی) و سه شنبه ۸ خرداد (شفاهی) برگزار خواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
۲۳
اسفند

کارگاه عمومی

قابل توجه دانشجویان محترم

حضور کلیه دانشجویان که این درس را اخذ نموده اند در جلسه اول سال ۱۳۹۷ مورخ ۲۱/۱/۹۶ ساعت ۱۱ الزامی است غیبت در این جلسه منجر به حذف درس دانشجو می شود.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
محمود وصالی

روز سه شنبه ۲۲ اسفند تشکیل نمی گردد. زمان کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

با هماهنگی دانشجویان این درس، مقرر گردید به جای امتحان میانترم سه کوییز دو نمره ای در تاریخهای ۱۹ فروردین، ۲ اردیبهشت و ۱۶ اردیبهشت اخذ گردد.

تکلیف سری اول:
Pulse-HW1

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

آموزش T2_signal       T1_signal                          Matlab

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

T1           T2

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

امتحان میانترم طراحی سیستمهای ریز پردازنده ۱۹ فروردین ۹۷ ساعت۸ صبح برگزار خواهد گردید.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
استاد گروه برق

جلسه توجیهی درس سمینار دکتر دلشاد سه شنبه ۲۲ اسفند ساعت ۱۳٫۳۰ الی ۱۵ برگزار خواهد گردید. شرکت کلیه دانشجویان که در درس مذکور ثبت نام کرده اند الزامیست.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

به دلیل مشکلی که برای استاد این درس آقای دکتر حاجیان پیش آمده، ایشان از ادامه تدریس معذور شدند و آقای دکتر صادقی برای تدریس ادامه درس قبول زحمت کردند.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی