به دلیل مشکلی که برای استاد این درس آقای دکتر حاجیان پیش آمده، ایشان از ادامه تدریس معذور شدند و آقای دکتر صادقی برای تدریس ادامه درس قبول زحمت کردند.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

دانشجویان دکتری لازم است سه درس از دروس زیر را که در دوره دکتری گذرانده اند، برای امتحان جامع انتخاب کنند و همراه با نمره آزمون زبان تا ۱۵ اردیبهشت به گروه برق اعلام کنند.
زمان امتحان جامع در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد میباشد. (زمان دقیق متعافباً اعلام خواهد شد.)
دروس الکترونیک:
الکترونیک قدرت۱ (دکتر امینی)، مباحث ویژه (دکتر دلشاد)، برنامه ریزی خطی و غیرخطی (دکتر سجادیه)، سازگاری الکترومغناطیسی (دکتر یزدانی)، مدار مجتمع خطی پیشرفته (دکتر سلیمی)
دروس قدرت:
سیستمهای انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر (دکتر ثقفی)، طراحی ماشینهای الکتریکی (دکتر عباسیان)، دینامیک سیستمهای قدرت۲ (دکتر همدانی)، مباحث ویژه (دکتر فانی)

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

پروپوزالهای تصویب شده:
متین حسن حسینی، علیرضا رضوانی، فرید کاویانی، حسین نفر، فریبا هرتمنی، فریبرز نجفی، فائزه شادمان فر، روح الله جلالی، صادق حسینی، مجید میرحاج، رضا سلیمی، سید محمد جبل عاملیان، علی شاه زمانی، وحید طالبی
در ضمن پروپوزال آقای فرامرز فدایی و خانم بهناز حسینی مورد موافقت به شرط انجام اصلاحات قرار گرفت.

دانشجویان فوق لازم است گزارش irandoc را به گروه تحویل دهند.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

معاونت پژوهشی دانشگاه مقرر کرده است که از ترم جاری به منظور بررسی تکراری نبودن موضوع پایان نامه، دانشجو باید به آقای مهندس دشتی (اتاق ۳۰۷ ساختمان اندیشه) مراجعه کند و گزارش مشابهت از سایت irandoc توسط دانشجو گرفته شده و پس از تایید استاد راهنما همراه با پروپوزال به گروه تحویل داده شود.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

قابل توجه دانشجویان محترم آزمایشگاه الکترونیک صنعتی امروز ۱۴/۱۲/۹۶ تشکیل نمیگردد کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
محمود وصالی