۳۰
اردیبهشت

اطلاعیه

امتحان درس برنامه نویسی سخت افزار سه شنبه ساعت ۱۵:۱۵ کلاس درس

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

دریافت فایلهای مورد نیاز

کلاس درس در تاریخهای دوم و نهم خرداد از ساعت ۱۳:۳۰ تشکیل می گردد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

تاریخ امتحان و ارایه روز ۲۳ خرداد درس سمینار به ۱۲ خرداد منتقل گردید.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

T3    T4

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

T4       T5

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

امتحان میان ترم درس ماشین های الکتریکی مخصوص چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح در دانشکده فنی و مهندسی برگزار می شود. همراه داشتن ماشین حساب مهندسی برای همه دانشجویان الزامی می باشد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر پگاه همدانی

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ساعت ۱۵ دانشکده فنی مهندسی

حضور کلیه دانشجویان این درس الزامی است

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی