مطابق بخشنامه جدید سازمان مرکزی، همه دانشجویان دکتری ورودی ۹۴ و ۹۵ باید ۱۰ واحد درس جبرانی گذرانده باشند. دانشجویانی که کمتر از ۱۰ واحد گذرانده اند، در شهریورماه سال جاری فرصت دارند که درس جبرانی را به صورت فشرده اخذ کنند.

بخشنامه دروس جبرانی

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

در صورت اعتراض تا شنبه ۲۳ تیر ساعت۱۲ تماس بگیرید ۳۵۰۰۲۵۵۲ یا مراجعه کنیدIMG_0416

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

MARK96972_Lpv2

رویت اوراق سه شنبه ۱۹ تیر ساعت ۱۲ الی ۱۳ (دانشجویانی که هنوز پروژه را تحویال نداده اند فرصت دارند تا فردا آنرا ارسال کنند)

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
خطیبی نژاد

در صورت اعتراض تا ساعت ۱۸ مورخ ۱۷ تیر به ایمیل یاهو mro_yazdani ایمیل بزنیدic

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی