دسته بندی : دسته‌بندی نشده
سرکار خانم الهام گرامی

control_mark96972

رویت اوراق دوشنبه ساعت ۱۴ الی ۱۵

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

آخرین جلسه سمینار روز سه شنبه ۱۲ تیر ساعت ۱۵ دانشکده فنی ( حضور کلیه دانشجویان الزامی است)

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی