جلسه دوم توجیهی درس سمینار در روز یکشنبه ۲۹ مهرماه ساعت ۳ بعدازظهر در محل کلاس ۴۱۲ تشکیل خواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

با توجه به عدم موافقت برخی از دانشجویان با تغییر ساعت کلاس درس دینامیک سیستم های قدرت، ساعت کلاس مطابق با برنامه قبلی و هر هفته پنجشنبه از ساعت ۸ تا ۱۰:۳۰ برگزار خواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر پگاه همدانی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

اولین جلسه توجیهی درس سمینار در روز پنجشنبه ۲۶ مهرماه ساعت ۱۶:۳۰ بعدازظهر در محل کلاس ۴۳۱ تشکیل خواهد شد.

حضور همه دانشجویان در جلسه توجیهی الزامی میباشد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

جلسه توجیهی درس سمینار در روز یکشنبه ۲۲ مهرماه ساعت ۳ بعدازظهر در محل کلاس ۴۳۸ تشکیل خواهد شد.

حضور همه دانشجویان در جلسه توجیهی الزامی میباشد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

امتحان درس دینامیک جبرانی دکتری که در تابستان گذشته برگزار شد روز پنجشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار می گردد. این تاریخ و ساعت قطعی و غیرقابل تغییر است و هرگونه عواقب ناشی از عدم حضور در جلسه امتحان برعهده دانشجو خواهد بود.

همچنین کلاس مرور و رفع اشکال، قبل از امتحان ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار می گردد.

محل کلاس و امتحان: دانشکده فنی مهندسی

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

ECE

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

به اطلاع می رساند، آزمایشگاه ماشین ۱، جلسه مورخ شنبه(۱۴ مهر ماه) برگزار نمیگردد.تاریخ جبرانی این کلاس متعاقبا در هفته آتی با دانشجویان هماهنگ شده و برگزار میگردد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
مهندس سید عادل ستوده