دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

امتحان میان ترم الکترونیک۲ دانشکده فنی مهندسی کلاس ۴۲۸ ساعت ۱۱:۳۰

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

T1

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

T2_signal         mid96-97_2

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

تکنیک پالس ۱

موعد تحویل ۱۴/۸/۹۷

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
محمود وصالی

کلاس اضافی درس مدار مخابراتی دوشنبه این هفته برگزار نمی شود به جای آن سه شنبه هفته آینده (۱۵ آبان ماه) از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳ برگزار می شود.

mid_com_circuit_94_95_1

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه