دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

کلیه تکالیف و سوالات دروس روش تحقیق،VLSI،فناوری ساخت و الکترومغناطیس در صفحه شخصی اینجانب بارگذاری شده و در قسمت دانلود فایل در دسترس می باشد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

جلسه توجیهی دانشجویان دکتری جهت آشنایی با زمینه تحقیقاتی اساتید گروه برق و انتخاب استاد راهنما در روز شنبه ۲۴ آذر ساعت ۳ تا ۴:۳۰ در محل سالن جنبی امیرکبیر برگزار خواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

https://evand.com/events/afta-startup

این سمینار در دانشگاه صنعتی اصفهان در روزهای  چهارشنبه و پنج شنبه این هفته برگزار می شود و برای دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی ۳۵% تخفیف در نظر گرفته شده است.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

سومین جلسه توجیهی درس سمینار روز ۵ شنبه ۱۵ آذر  ساعت ۱۶:۳۰ برگزار می شود

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
۱۳
آذر

تکالیف DSP

DSP_32main         Final99697_DSPv1           DSP_22main       DSP_42

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه