https://evand.com/events/afta-startup

این سمینار در دانشگاه صنعتی اصفهان در روزهای  چهارشنبه و پنج شنبه این هفته برگزار می شود و برای دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی ۳۵% تخفیف در نظر گرفته شده است.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه