دانشجویانی که در ترم جاری قصد دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دارند، حداکثر تا روز شنبه ۲۲ دیماه فرصت دارند یک نسخه از پایان نامه را همراه با فرم آمادگی دفاع به گروه برق تحوبل دهند تا برای آنها تاریخ دفاع تعیین گردد.
بدیهی است در صورت مراجعه بعد از این تاریخ، زمان دفاع برای ترم آینده تعیین میگردد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی