زمان ارائه درس سمینار برای دانشجویان الکترونیک چهارشنبه ۳ بهمن ساعت ۳ الی ۵: زمان ارائه برای هر دانشجو ۱۵ دقیقه

عدم حضور به معنای حدف درس است.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه