دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
۱۴
اسفند

مرجع درس FACTS

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

T1

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

کلاس های آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر اینجانب روز سه شنبه تاریخ ۹۷/۱۲/۷ ساعت ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ و ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ تشکیل نمی گردد و کلاس جبرانی آن اطلاع رسانی خواهد شد

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
خطیبی نژاد

poster97برای ثبت کد تخفیف دانشگاه را تایپ کنید

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

آزمایشگاه از این هفته در محل آز میکروپروسسور واقع در طبقه همکف ساختمان اندیشه تشکیل می گردد. حضور کلیه دانشجویان الزامی است.

دریافت دستور کار آزمایشگاه

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی