آزمایشگاه از این هفته در محل آز میکروپروسسور واقع در طبقه همکف ساختمان اندیشه تشکیل می گردد. حضور کلیه دانشجویان الزامی است.

دریافت دستور کار آزمایشگاه

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی