کلاس های آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر اینجانب روز سه شنبه تاریخ ۹۷/۱۲/۷ ساعت ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰ و ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰ تشکیل نمی گردد و کلاس جبرانی آن اطلاع رسانی خواهد شد

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
خطیبی نژاد

poster97برای ثبت کد تخفیف دانشگاه را تایپ کنید

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد