کلاس جبرانی الکترونیک۲ در روز پنجشنبه ۲ خرداد ساعت ۹ تا ۱۲ تشکیل خواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

مسائل ۵، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۲۱ و ۲۲ فصل چهارم کتاب استیونسون

مسائل ۱، ۴، ۶، ۸ و ۱۰ فصل پنجم کتاب استیونسون

دانلود جدول مشخصات خطوط هوایی ACSR

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

۱

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
سرکار خانم الهام گرامی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

کلاس آمار و احتمال مهندسی استاد بشیراعظمی فردا به تاریخ ۲/۱۴ کنسل می باشد و جبرانی آن هفته آینده بعد از امتحان میان ترم برگزار می شود.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
سرکار خانم شراره بشیر اعظمی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی