دانشجویان گرامی نمرات با ارفاق می باشد و در صورت اعتراض تا تاریخ ۳/۳۱ اعتراض خود را به آدرس ایمیل sh.bashirazami@gmail.comارسال نمایید.

New Doc 2019-06-19 12.12.16

سرکار خانم شراره بشیر اعظمی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
۲۱
خرداد

الکترونیک۳

جهت دانلود حل تمرین فصل ۶ به سامانه اساتید دانشگاه مراجعه کنید

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

C_Resp

امتحان میانترم مجدد سه شنبه ساعت ۱۰ دانشکده فنی و مهندسی

 

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

۲

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
سرکار خانم الهام گرامی