کلاس جبرانی درس تاسیسات الکتریکی روز شنبه از ساعت ۸ تا ۱۲ در دانشکده فنی مهندسی برگزار می گردد

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

mid92-93-2             mid93-94-2

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

جلسه اول توجیهی درس سمینار ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰ سه شنبه ۲۱  آبان ماه در دانشکده مهندسی برگزار می شود

حضور همه دانشجویان محترم الزامی است

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

T2

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

میان ترم اول درس تحلیل ۲ روز چهارشنبه ۲۲ آبان ساعت ۱۱:۳۰ در دانشکده فنی مهندسی برگزار می گردد

حل تکلیف اول

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

دانشجویان محترم ارشد قدرت  درس سمینار برای  اولین جلسه کلاس ، چهارشنبه ساعت ۱۵:۳۰ در دانشکده فنی مهندسی حضور یابند

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی