۷
مرداد

اطلاعیه

با توجه به درخواست دانشجویان درس مباحث پیشرفته دکترا ارایه سمینار این درس به ۲۱ مرداد ساعت ۱۵ موکول گردید.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

یوسف سلطانی ………موافقت

محمد مهدی کاجی …….موافقت

محمدرضا میری….موافقت

سجاد نصراصفهانی…… موافقت

مهشاد منادی…………اصلاحات

دانشجویانینکه پروپوزال آنها تصویب شده است لازم است با پرکردن فرم الف به دفتر گروه مراجعه نمایند

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

ph.electronic

امتحان میانترم درس فیزیک الکترونیک روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۵/۸ برگزار می گردد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
حسين حمیدی پور

آخرین مهلت ارایه نهایی درس سمینار  شنبه ۱۰ مرداد ساعت  ۱۳:۳۰ ( نمرات در این تاریخ ثبت قطعی خواهد شد)

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

سمینار درس مباحث پیشرفته سه شنبه ۱۳ مرداد ساعت ۱۴-۱۷ برگزار می گردد.حضور کلیه دانشجویان درس الزامیست

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

کارگاه مقاله نویسی مخصوص دانشجویان ارشد برق تاریخ ۱۴/۵/۹۴ در محل erdc  برگزار می گردد. برای ثبت نام به سایت زیر مراجعه فرمایید.

http://erdcstu.khuisf.ac.ir

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی