برنامه قطعی گروه برق در سایت دانشگاه قرار گرفته است.

زمان ثبت نام دانشجویان برق ۱۸ شهریور می باشد برای اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه مراجعه فرمایید.

 

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

اینجانب سه شنبه ۱۰ شهریور در دانشگاه حضور نخواهم داشت.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

-دانشجویان کارشناسی ارشدی که با اینجانب برای راهنمایی پایان نامه ارشد صحبت کرده اند و پروپوزال خود را به گروه تحویل نداده اند، در اسرع وقت مراجعه کنند

-خانم فاطمه کرمی در اسرع وقت مراجعه نمایند

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی
۸
شهریور

الکترونیک ۱

کوئیز جبرانی (بحث دیود): دوشنبه ۹ شهریور ساعت   ۱۴  دفتر گروه برق ساختمان اندیشه

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
سید مهدی فقیه ایمانی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

شیما کوپایی……موافقت

مجید بیگدلیان …موافقت

حمزه حسن خانی…موافقت

هائی کاکویی ….موافقت

دانشجویان فوق بایستی فرم الف خود را در سایت پر نموده و پس از امضای استاد راهنما به مدیر گروه مراجعه نمایند.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

۹۳-۹۴-tabestoon

برای اعتراض می توانید به آدرس زیر میل بزنید

muhammad.mahdavi@gmail.com

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد مهدوی مزده

چهارشنبه ۴ شهریور ساعت ۱۴ ( در صورت تغییر ساعت مجددا اطلاع رسانی می شود)

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

افرادی که تمایل به ارائه شبیه سازی اختیاری درس VLSI دارند، میتوانند در روز چهارشنبه ۴ شهریور یا پنجشنبه ۵ شهریور از ساعت ۱۰ تا ۱۲ مراجعه فرمایند.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی