دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد مهدوی مزده

اخذ درس   فیزیک الکترونیک و الکترونیک ۳ در ترم اول برای دانشجویان ارشد الکترونیک ورودی ۹۴ که رشته کارشناسی آنها غیر از الکترونیک بوده است، الزامی است

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

کلیه آزمایشگاه های برق و کامپیوتر از روز شنبه ۱۱مهر تشکیل می شود

(کارگاه ها و نقشه کشی از روز حذف و اضافه به بعد تشکیل می شود)آزمایشگاه الکترونیک۲ مشخصه ۳۴۰۴۰ نیز شنبه تشکیل می شود

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

کلاسهای الکترونیک قدرت۱ (کارشناسی ارشد و دکتری) در روز پنجشنبه ۹ مهر تشکیل نمیگردند.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

آخرین زمان بررسی تقاضاهای مربوط به حذف واضافه و ارایه دروس چهارشنبه ۸ مهر است

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

دانشجویانی که نامه درخواست مخابرات۱ را امضا کرده اند جهت تعیین نهایی ساعت کلاس و تاریخ امتحان پایان ترم چهارشنبه ۸ مهر ساعت ۱۱:۴۵ مراجعه کنند

دانشجویانی که تقاضای اخذ درس فیزیک مدرن و اندازه گیری الکتریکی ( حضور به استاد) را دارند نیز در همین ساعت برای تعیین تاریخ امتحان پایان ترم مراجعه کنند

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

با توجه به درخواست دانشجویان محترم، درس مخابرات۱  پنج شنبه ۸ صبح (از هفته آینده) ارایه می شود. اخذ این درس در زمان حذف و اضافه توسط کلیه دانشجویانی که درخواست را امضا کرده اند لازم است تا بتوان برای اخذ مجوز تشکیل آن اقدام کرد. (در صورت تغییر ساعت درس مجددا اطلاع رسانی می شود)

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

اطلاعیه مقابل  جهت بازدید فردا ۵ مهر  ( این نامه امروز بعد ازظهر به دست گروه برق رسیده است) img[1]

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

زمان  حذف و اضافه گروه برق ۱۴ مهر ۹۴ ساعت ۸-۱۲ می باشد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

hf2

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی