به اطلاع دانشجویان می رساند،کلاس رسم فنی برق در مورخ ۱۰ آبان در محل کارگاه برق تشکیل نخواهد شد و محل جدید تشکیل کلاس در دانشکده فنی و مهندسی،و زمان تشکیل کلاس همان ساعت ۱۹-۱۷ خواهد بود.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
مهندس سید عادل ستوده

کلاس توزیع انرژی الکتریکی گروه پنجشنبه از این هفته ساعت ۱۴:۳۰ تشکیل می شود.

همچنین سمینار کارشناسی ارشد گروه قدرت (روزهای یکشنبه) طبق روال هفته های قبل ساعت ۱۶ روز یکشنبه ۸/۱۰ تشکیل خواهد شد. حضور کلیه دانشجویان الزامی است.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد جواد محمد زمانی
۸
آبان

اطلاعیه

کلاس احتمال مهندسی شنبه ۹ آبان ماه  برگزار نمی شود

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر عاطفه سلیمی

جبرانی کلاس متعاقبا اعلام می گردد

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

دوره جدید بزودی اطلاع رسانی خواهد شد

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

کلاس ماشین۳  جمعه ۸ آبان تشکیل نمی شود

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد جواد محمد زمانی

کلاس درس فیزیک مدرن روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۰۸/۰۷ ساعت ۱۳ در دانشکده فنی مهندسی (کلاس۴۱۳) برگزار میگردد. حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد جواد محمد زمانی