دانشجویان درس سمینار حداکثر تا روز سه شنبه ۲۰ بهمن فرصت دارند تا گزارش خود را به صورت پرینت شده تحویل دهند.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

درس RFIC باتوجه به تخصصی بودن و عدم ارایه درس مدارهای مجتمع نوری برای شما اجباری محسوب شده و لذا کسانیکه می خواهند در این ترم تمام دروس نظری خود را بگذرانند بایستی حتما این درس را اخذ کنند وگرنه بایستی در ترم آینده حتما اخذ نمایند

این اطلاعیه مخصوص ورودیهای ۹۴ می باشد

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر عاطفه سلیمی

جلسه ارائه سمینار دانشجویانی که با بنده درس سمینار داشته اند (گروه روزهای یکشنبه) روز پنجشنبه ۹۴/۱۱/۸ ساعت ۸ صبح در محل دانشکده معماری تشکیل خواهد شد. حضور کلیه دانشجویان درس الزامی است.

برای مشاهده ترتیب ارائه ها کلیک کنید

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

IC2-849x1024IC1-917x1024

ارفاق زیادی انجام شده است و لذا جداً از اعتراض بی مورد خودداری کنید. در صورت داشتن اعتراض واقعی به آدرس m.yazdani@khuisf.ac.ir  تا تاریخ ۶ بهمن ایمیل بزنید و فقط برای ایمیل Subject قرار داده و  به صورت روبرو نوشته شود( متنی در ایمیل ننویسیدSubject ایمیل: نام دانشجو ، مورد اعتراض(یعنی : سمینار ، تکلیف، پایان ترم)

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

دانشجویانیکه زیر ۱۰ شده اند برای پاس کردن بایستی یک تحقیق برای روش درست مقاله نویسی تا شنبه ۱۰ بهمن ارایه کنند.

روش تحقیق

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

دروس زیر برای ورودیهای۹۴ و ۹۳در حذف و اضافه ارایه خواهد گردید و دانشجویان بایستی در کلاسها حتما شرکت کنند و در حذف و اضافه آنرا اخذ نمایند

۱- الکترونیک نوری………همزمان با الکترونیک نوری ۱

۲-قابلیت اطمینان در سیستمهای قدرت

۳-مباحث ویژه در قدرت ۱٫٫٫٫٫٫٫همزمان با مباحث ویژه

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

لازم به ذکر است فقط شبیه سازی ها به صورت پرینت قبول می شود پس از میل کردن آن خودداری فرمایید.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد مهدوی مزده

۹۴-۹۵-۱-technology

نمرات نهایی با ارفاق محاسبه شده در صورت داشتن اعتراض می توانید تا آخر وقت چهارشنبه ۷/۱۱/۱۳۹۴ به آدرس زیر میل بزنید.

۱-از اعتراض بی مورد اجتناب کنید

۲-عنوان میل اسم درس  و در متن نام و نام خوانوادگی نوشته شود با ذکر دلیل اعتراض

۳- از ارسال چند باره یک میل خودداری فرمایید

۴-به ایمیلهایی که موارد فوق در آن رعایت نشود ترتیب اثر داده نمی شود.

muhammad.mahdavi    @    gamil   .com

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد مهدوی مزده