دانشجویان رسم فنی برق میبایست هرکدام بصورت جداگانه یک پلان تأسیسات و یک پلان تجهیزات مطابق نمونه های قرار داده شده و با رعایت نکات مطرح شده در کلاس، به ایمیل اینجانب ارسال نمایند و پس از تأیید پلان ها،مراحل اصلی پروژه معرفی میشوند.بدیهی است تأخیر در ارسال هر مرحله از پروژه، سبب کسر نمره میگردد.

email:sotoudeh.adel@gmail.com

۱ ۲

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
مهندس سید عادل ستوده
۹
اسفند

سمینار

کلاس سمینار امروز یکشنبه ۹ اسفند تشکیل نمی شود

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
۷
اسفند

آموزش Matlab

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

T1

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

قسمت اول دستور کار آزمایشگاه ریزپردازنده (شامل راهنمای نرم افزار پروتئوس کد ویژن):

AVR_AZ

 

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر عاطفه سلیمی

پروپوزالهای زیر مورد موافقت قرار گرفت

حسین علیمرادی-شبنم ستوده-مسلم زرین کلاه-علی کریمی-محسن خسرو نیا-مهری بختیاری پورمحمدرضا خبازی-علیرضا آزادی و جواد زارعان

لاله افلاکی……..اصلاحات

کاظم ذوالفقاری……رد

سروش قلیزاده …..رد

افرادیکه پروپوزالهای آنها تصویب شده لازم است فرم الف خود را در سایت ثبت نموده و پس از امضای استاد راهنما به دفتر گروه مراجعه نمایند

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد