رویت برگه های امتحانی روز شنبه مورخ ۱۲ تیر ۹۵ ساعت ۱۲ در محل دفتر گروه برق ساختمان اندیشه امکان پذیر است. این زمان به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد علی عباسیان

دروس ماشین ۱، مدارهای الکتریکی۱ و کارگاه برق به دلیل به حد نصاب نرسیدن حذف شد

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد جواد محمد زمانی

درس مدار ۱ گروه شنبه به علت به حد نصاب نرسیدن حذف شد و با توجه به تقاضای دانشجویان یک گروه جدید روز یکشنبه ارایه شده است . دانشجویانی که لیست تقاضا ارایه این درس را قبلا امضا کرده اند و متقاضی گرفتن درس در تابستان هستند سریعا نسبت به اخذ درس در گروه روز یکشنبه اقدام نمایند

درس ماشین ۱ هنوز به حد نصاب نرسیده است، دانشجویان که قصد اخذ درس را دارند سریعا اقدام کنند

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

madar1
نمرات از ۲۱ نمره و با درنظر گرفتن تاثیر بیشتر برای نمره بالاتر محاسبه شده و حداکثر ارفاق برای هر دانشجو در نظر گرفته شده است.
– مهلت اعتراض حداکثر تا روز دوشنبه ۷ تیرماه و منحصرا از طریق ایمیل به آدرس delafrooz_hami@yahoo.com می باشد.
– پس از تاریخ فوق نمرات ثبت نهایی شده و هیچ اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
سرکار خانم حامی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر عاطفه سلیمی

شروع کلیه آزمایشگاهها از تاریخ ۹۵/۴/۱۲ خواهد بود.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مسعود بهمن پور

nm2

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
حسين حمیدی پور
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی