۱۰
آذر

اطلاعیه

کلاس الکترونیک دیجیتال فردا پنجشنبه برگزار نمی شود. زمان کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر عاطفه سلیمی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

۲

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر پگاه همدانی

امتحان میان ترم درس ماشین های الکتریکی۱ روز پنجشنبه ۱۸ آذرماه ساعت ۱۱:۳۰ در ساختمان فنی و مهندسی برگزار می شود.

همچنین کلاس درس ماشین ۱ هفته آینده ۱۷ آذرماه تشکیل نشده و جلسه جبرانی آن در روز چهارشنبه ۲۴ آذرماه از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳ برگزار می شود.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر پگاه همدانی
۹
آذر

اطلاعیه

کلاس درس احتمال مهندسی سه شنبه ۹ آذرماه تشکیل نمی شود. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می شود.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
۷
آذر

اطلاعیه

با توجه به درخواست همه دانشجویان درس سیگنال و سیستم امتحان درس به روز یکشنبه ۱۴ آذر انتقال یافت

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

دانلود

امتحان میان ترم: یکشنبه ۱۴ آذر ساعت ۱۰ صبح کلاس ۴۳۲ دانشکده فنی مهندسی

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

کلاس سمینار در این تاریخ تشکیل نمی گردد و سمینارهای مربوط به این تاریخ به هفته بعد ۱۶ آذر منتقل خواهد شد.

 

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر عاطفه سلیمی