۱۰
آذر

اطلاعیه

کلاس الکترونیک دیجیتال فردا پنجشنبه برگزار نمی شود. زمان کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر عاطفه سلیمی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
۹
آذر

اطلاعیه

کلاس درس احتمال مهندسی سه شنبه ۹ آذرماه تشکیل نمی شود. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می شود.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
۷
آذر

اطلاعیه

با توجه به درخواست همه دانشجویان درس سیگنال و سیستم امتحان درس به روز یکشنبه ۱۴ آذر انتقال یافت

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

دانلود

امتحان میان ترم: یکشنبه ۱۴ آذر ساعت ۱۰ صبح کلاس ۴۳۲ دانشکده فنی مهندسی

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

کلاس سمینار در این تاریخ تشکیل نمی گردد و سمینارهای مربوط به این تاریخ به هفته بعد ۱۶ آذر منتقل خواهد شد.

 

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر عاطفه سلیمی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

پروپوزال سیروس طالبی …تایید نهایی گردید مراجعه جهت ارسال برای پژوهشی

سعید قضاوی و محمد صالحی …تصحیح عنوان

محمد هیبتی ….تایید

 

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد