۱۱
دی

اطلاعیه

دانشجویان می توانند برای رفع اشکال یکشنبه ۹۵/۱۰/۱۲ از ساعت ۸-۱۰ به دفتر دانشکده فنی مهندسی مراجعه کنند.

روز دوشنبه در دانشگاه حضور ندارم.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر عاطفه سلیمی

کلاس رفع اشکال یکشنبه ۱۲ دیماه ساعت ۱۲:۳۰ تشکیل می گردد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

mag-mid-score-001mag-mid-score-002

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

امتحان آزمایشگاه سیستم های دیجیتال (۲) ،دو شنبه (۱۳ دی ماه) ساعت ۱۵:۰۰ در دانشکده فنی برگزار میگردد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
خطیبی نژاد

امتحان آزمایشگاه ریز پردازنده ،دو شنبه (۱۳ دی ماه) ساعت ۱۳:۳۰ در دانشکده فنی برگزار میگردد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
خطیبی نژاد

امتحان درس مدار ۱ فردا پنجشنبه ساعت ۱ در مکان کلاس ۴۱۴ دانشکده فنی مهندسی برگزار می شود.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر عاطفه سلیمی

شنبه و یکشنبه ۱۱ و ۱۲ دیماه در دفتر حضور ندارم

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

به اطلاع می رساند دانشجویان باید روز امتحان درس سمینار یک گزارش کتبی مطابق با قوانین نگارش-فرمت-دانشگاه از موضوع ارایه شده خودشان تحویل دهند.

تعداد صفحات مهم نیست.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد