دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

فصل چهارم

فصل پنجم

حل تمرین و رفع اشکال روز یکشنبه ۱۲ دی ساعت ۱۰

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

کلاس رفع اشکال درس VLSI در روز پنجشنبه ۹۵/۱۰/۹ساعت ۱۳:۳۰ در محل کلاس ۴۳۱ تشکیل میگردد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
حسين حمیدی پور
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

کلاس حل تمرین درس مدار ۱ دوشنبه از ساعت ۸-۱۲ برگزار می شود.

مسائل problems

امتحان روز پنجشنبه ۹۵/۱۰/۹ ساعت ۱ در مکان سالن فردوسی برگزار می شود.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر عاطفه سلیمی

کلاس جبرانی درس روش تحقیق کارشناسی ارشد یکشنبه ساعت ۱۳ تشکیل می شود. عدم حضور موجب کسر نمره می گردد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد علی عباسیان

کلاس حل تمرین ماشین ۲ یکشنبه ساعت ۱۱ و نیم.

دانلود مسائل

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد علی عباسیان