۱۲
بهمن

اطلاعیه

کلاس های درس مدارهای مجتمع نوری، ادوات نیمه هادی این هفته ۱۳ و ۱۴ بهمن تشکیل نمی شود. جلسه جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد جواد محمد زمانی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
حسين حمیدی پور
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
۱۱
بهمن

اطلاعیه

کلاس های درس ماشین های الکتریکی۱، تئوری جامع ماشین های الکتریکی و عایق و فشارقوی این هفته ۱۳ و ۱۴ بهمن تشکیل نمی شود. جلسه جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر پگاه همدانی

دانشجویان کارشناسی ارشد الکترونیک جهت اخذ درس مبدلهای الکترونیک قدرت میتوانند در اسرع وقت به آقای سعادت (اداره آموزش) مراجعه کنند و این درس را که برای رشته قدرت ارائه شده است، اخذ کنند.

لازم به ذکر است که این درس پیش نیاز درس مباحث ویژه (مبدلهای سوئیچینگ نرم) میباشد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

به اطلاع می رساند از تاریخ ۷ بهمن ۹۵ برای کلیه امور مربوطه (اموزشی-انتخاب واحد-نوبت دفاع و غیره) مهندسی برق در سه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری به  دفتر آقای دکتر عباسیان مراجعه فرمایید.

تلفن مستقیم دفتر:۳۵۰۰۲۶۱۶

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

logic_9596_1

رویت اوراق دوشنبه ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

rficبا توجه به ارفاق زیاد انجام شده فقط در صورت اعتراض واقعی به ایمیل :  mro_yazdani@yahoo  تا جمعه ۸ بهمن ایمیل بزنید و مورد اعتراض را بنویسید

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

elec2

دانشجویان می توانند تا ۲۴ ساعت آینده اعتراض خود را در صورت وجود به ایمیل atefeh.salimi@gmail.com ارسال کنند.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر عاطفه سلیمی