قابل توجه دانشجویان این درس هر هفته چهارشنبه ها ۱۱:۳۰ تشکیل می گردد

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
محمود وصالی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد جواد محمد زمانی

کلاس روز چهارشنبه از ساعت ۱۲ در کلاس ۴۳۸ برگزار می شود

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

کلاس مدار مجتمع خطی ساعت بعد از ظهر همان ساعت ۱۳ شروع می شود

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

زمان تحویل: یکشنبه ۱۵ اسفند

Elec1-HW1

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

مصوب: جعفری- رحمانیان- ناجی- احمدی- جعفری فشارکی- قطب الدینی- رافعی- طفلان- طاهری- سموعی- کاهکش- ملکی- توانگر- موسوی- حاجعلی زاده- مبینی-میراحمدی- کمالی- ملکپور- حریرچی- ابراهیمی- مقدم- باسره- کیخانی- فرهادی- حمالی- الیاسپور- مطهری-امامی-

با اصلاحات- ترکشی- عرفانی-

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد علی عباسیان

مطابق با آنچه در فایل بیان شده،جواب تکالیف را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید:(با نوشتن نام خانوادگی – متلب در قسمت subject)
sotoudeh.adel@gmail.com
matlab hw1

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
مهندس سید عادل ستوده

با توجه به مشکلات برگزاری کلاس الکترونیک قدرت ۱ دکتری، تمامی دانشجویان این درس موظف به شرکت در این کلاس در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۵ می باشند و در صورت عدم حضور درس آنها حذف می گردد. و کلیه عواقب آن به عهده خود آنها می باشد

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد مهدوی مزده
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد مهدوی مزده
۳
اسفند

اطلاعیه

کلیه کلاس های اینجانب روز چهارشنبه تشکیل نمی شود

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه