T1_signal             T2

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

۱

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
سرکار خانم حامی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

فصل اول: مسائل ۴، ۶، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۲ و ۲۳

فصل دوم: مسائل ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۵ و ۱۶

موعد تحویل: ۹۶/۱/۱۵

دانلود کتاب مرجع اصلی درس

دانلود ترجمه فارسی کتاب

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

به دلیل تعطیلی دانشگاه در ساعت ۲ بعدازظهر امروز، کلاس طراحی مبدلهای الکترونیک قدرت (۳ تا ۶) تشکیل نخواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

همه گزارشهای درس سمینار در روز ۲۴ اردیبهشت تحویل گرفته میشود.

Seminar

 

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

تقسیم بندی ارائه گروه ها در فایل پیوست میباشد. آخرین مهلت برای افرادی که موضوع ارائه خود را تعیین ننموده‌اند، چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ میباشد.
Presentation
Eduard Säckinger Broadband Circuits for Optical Fiber Communication

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد جواد محمد زمانی