کلاس رفع اشکال درس بررسی ۱ روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۱:۳۰ در محل دانشکده فنی تشکیل می گردد

امتحان میان ترم : ۸ صبح روز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت

لازم است هر کدام از دانشجویان عزیز وسایل مورد نیاز خود بخصوص ماشین حساب به همراه داشته باشند. استفاده از ماشین حساب گوشی مجاز نیست.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

آزمایشگاه سیستم های دیجیتال (۲) ( هر دو گروه ) روز دوشنبه به تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ تشکیل نمی شود. جلسه جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
خطیبی نژاد
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

Elec1HW3

موعد تحویل: یکشنبه ۱۰ اردیبهشت

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمد جواد محمد زمانی
۵
اردیبهشت

مدار مجتمع خطی

میان ترم مدار مجتمع خطی  چهارشنبه ۶ اردیبهشت ساعت ۱۱:۳۰ دانشکده فنی

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

کلاس حل تمرین و رفع اشکال درس مدار ۱ پنجشنبه ۹۶/۲/۷ ساعت ۱۰/۱۵ در مکان دانشکده فنی برگزار می شود.

تمرینهای ۲۵، ۷۰ و ۷۱ و ۳۶ از فصل ۴ مدارهای مرتبه اول را روز کلاس حل تمرین تحویل دهید.

امتحان میانترم دوم بنا به تقاضای دانشجویان از فصل مدارهای مرتبه اول در تاریخ ۹۶/۲/۲۱ ساعت ۱۰/۳۰ در دانشکده فنی برگزار می شود.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر عاطفه سلیمی

hw_4

مهلت ارسال تا ۱۵ اردیبهشت
email: a.sotoudeh@khuisf.ac.ir

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
مهندس سید عادل ستوده
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
سرکار خانم حامی