دسته بندی : دسته‌بندی نشده
محمود وصالی

آخرین مهلت ارسال پروژه درسهای «کیفیت توان» و «ریزسیستمها و ریزمولدها» حداکثر تا روز جمعه ۱۰ شهریورماه تمدید می گردد

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

مهلت نهایی دفاع از پایان نامه ارشد در ترم جاری ۲۳ شهریور تعیین شده است لذا دانشجویانیکه قصد دفاع در ترم جاری را دارند هرچه سریعتر نسبت به تعیین وقت دفاع و تحویل پایان نامه به آقای دکتر عباسیان مراجعه نمایند.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
محمود وصالی

با توجه به بخشنامه سازمان مرکزی دانشجویان نهایتا تا تاریخ ۳۰ شهریور دفاع نمایند و به هیچ وجه تاریخ مذکور تمدید نمی گردد و پس از آن مشمول تمدید پایان نامه خواهد گردید.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

با توجه به تعطیلی دانشگاه از تاریخ ۱۴ لغایت ۲۷ مرداد دانشجویان در این بازه زمانی به جز کلاسهای ترم تابستانه به دانشگاه مراجعه ننمایند.

 

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد