دانشجویانی که درس “طراحی مبدلهای الکترونیک قدرت” را در ترم پیش پاس کرده اند، مجاز به اخذ درس “الکترونیک قدرت۱” نمیباشند.

در صورت پاس کردن هر دو درس، در هنگام فارغ التحصیلی به دلیل یکسان بودن سرفصل مطالب، یکی از نمرات حذف شده و مجبور به اخذ یک درس سه واحدی دیگر میشوند.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

دانشجویانی که قصد دفاع در بهمن ماه را دارند، حداکثر تا ۱۵ مهرماه فرصت دارند پروپوزال خود را تحویل گروه دهند.

لیست اساتید دارای ظرفیت خالی جهت اخذ پایان نامه:

دکتر یزدانی، دکتر ثقفی، دکتر عباسیان، دکتر سلیمی، دکتر امینی، دکتر سجادیه

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

لیست پروپوزالهای تصویب شده:   بزرگمهر شجاعی، منصور گرجی، محمدمهدی زاهدی، محمدصادق عرب

در ضمن پروپوزالهای زیر به دلیل تکمیل ظرفیت دکتر دلشاد مورد موافقت گروه قرار نگرفتند:

فاطمه سادات ابطحی، فرناز اسماعیلی، حسین قاسمی

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
۲۵
شهریور

اطلاعیه

کلاس درس سیستم های دیجیتال ۱  این هفته تشکیل نمی شود

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

دانشجویان محترم در صورت اعتراض و یا برای رویت برگه امتحانی پایان ترم و میان ترم روز یک شنبه  ۱۲/۶/۹۶ صبح به ساختمان اندیشه طبقه همکف اتاق ۳۶ انبار برق و الکترونیک مراجعه کنید. همچنین حداکثر مهلت ارسال پروژه ها ساعت ۱۳ روز یکشنبه ۱۲/۶/۹۶ می باشد و بعد از آن پروژه ای تحویل گرفته نمی شود

تاسیسات

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
محمود وصالی