دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

امتحان آزمایشگاه سیستم های دیجیتال (۲) و معماری کامپیوتر، دوشنبه (۹۶/۱۰/۱۱) ساعت ۱۴:۰۰  در دانشکده فنی برگزار میگردد.

نمونه سوال : آزمایشگاه سیستم های دیجیتال (۲) و معماری کامپیوتر

نمونه

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
خطیبی نژاد

t4

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

زمان تحویل: دوشنبه ۱۱ دی

Pulse-HW5

Pulse-HW6

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

کلاس جبرانی درس مدارهای پالس فردا پنجشنبه از ساعت ۸ تا ۱۰:۳۰ برگزار خواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

elec1 001

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد

کلاس جبرانی سه شنبه ۵ دی ساعت ۱۳:۳۰ کلاس۴٢۵ ز

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر پگاه همدانی