سامانه ثبت نام در روز پنجشنبه ۱۲ بهمن از ساعت ۸ صبح برای همه دانشجویان باز خواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

دانشجویان دکترا به هیچ عنوان نباید دروسی که با عنوان مشابه در دوره کارشناسی ارشد پاس کرده اند را در دوره دکتری مجدداً اخذ نمایند.

(به عنوان مثال دانشجویان دکتری قدرت که درس عایقها و فشار قوی را در دوره کارشناسی ارشد گذرانده اند، مجاز به اخذ این درس در دوره دکتری نمیباشند.)

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

دانشجویان دکترا که درس الکترونیک قدرت۱ را در دوره دکتری خود پاس نموده اند، به دلیل تشابه مباحث این دو درس، نباید درس طراحی مبدلهای الکترونیک قدرت را در ترم جاری اخذ کنند. (برای دانشجویانی که درس الکترونیک قدرت۱ را در دوره کارشناسی ارشد خود گذرانده اند، اخذ این درس بلامانع است.)

به دلیل تغییر کد این درس در سامانه، دانشجویان در روز پنجشنبه میتوانند نسبت به اخذ درس اقدام کنند.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

موضوع درس مباحث ویژه کارشناسی ارشد:

اسنابرهای تلفاتی در منابع تغذیه سوئیچینگ، اسنابرهای بدون تلفات، مبدلهای ZVT، مبدلهای ZCT، مبدلهای رزونانسی و شبه رزونانسی، مبدلهای دو جهته و …

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
استاد گروه برق
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

emc

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی
۶
بهمن

روش تحقیق

در صورت اعتراض تا ساعت ۱۹  ششم بهمن به mro_yazdani@یاهو  ایمیل بزنیدrt

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

دانشجویانی که با آقای دکتر عباسیان پایان نامه گرفته اند و قصد دفاع دارند، در روز شنبه ۷ بهمن به دفتر گروه مراجعه کنند.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی