۹
اسفند

اطلاعیه

قابل توجه دانشچویان درس اصول سیستم مخابراتی

به دلیل پر بودن کارگاه ۵شنبهکلاس آموزش MATLAB برگزار نمی شود

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

دانشجویانی که قصد دفاع از پایان نامه در شهریور ۹۷ دارند، حداکثر تا روز ۱۳ اسفند ۹۶ فرصت دارند پروپوزال خود را برای تصویب به گروه برق ارائه کنند.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

Network2                     Session 1 – 01-12-04                        Session 2 – 01-14-04              مقدمه

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
۲۸
بهمن

اطلاعیه

کلاس درس کنترل خطی این هفته تشکیل نمی شود و همچنین کلاس درس مخابرات به طور یکسره از ساعت ۸ تا ۱۰:۳۰ تشکیل می شود.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

درس ماشین (۱) به دلیل نرسیدن به حد نصاب حذف گردید و یک گروه دیگر در ساعت ۸ تا ۱۰ روز یکشنبه ارائه گردید.

دانشجویانی که قصد اخذ این درس را دارند، در روز حذف و اضافه (یکشنبه هفته آینده) باید گروه جدید را اخذ کنند.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

پروپوزالهای تصویب شده: آقایان نوری، سبکروح و رضوانی

در ضمن پروپوزال آقای کاویانی مورد تصویب قرار نگرفت. (به اصلاحات نیاز دارد.)

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی

روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ساعت ۱۰:۳۰ تشکیل می گردد

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

کلاس درس ماشین های الکتریکی مخصوص این هفته چهارشنبه ۲۵ بهمن از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و ۱۳ تا ۱۵ تشکیل خواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر پگاه همدانی

Network1

کلاس استثنآ این هفته از ساعت ۱۴:۴۵ شروع می شود

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه