دسته بندی : دسته‌بندی نشده
عادله محلاتی
۳
فروردین

.

۱۵۱۹۶۴۷۴۹۷

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
گروه برق

امتحان جامع دکتری قدرت در روزهای شنبه ۵ خرداد (کتبی) و یکشنبه ۶ خرداد (شفاهی) برگزار خواهد شد.
امتحان جامع دکتری الکترونیک در روزهای دوشنبه ۷ خرداد (کتبی) و سه شنبه ۸ خرداد (شفاهی) برگزار خواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
۲۳
اسفند

کارگاه عمومی

قابل توجه دانشجویان محترم

حضور کلیه دانشجویان که این درس را اخذ نموده اند در جلسه اول سال ۱۳۹۷ مورخ ۲۱/۱/۹۶ ساعت ۱۱ الزامی است غیبت در این جلسه منجر به حذف درس دانشجو می شود.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
محمود وصالی

روز سه شنبه ۲۲ اسفند تشکیل نمی گردد. زمان کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

با هماهنگی دانشجویان این درس، مقرر گردید به جای امتحان میانترم سه کوییز دو نمره ای در تاریخهای ۱۹ فروردین، ۲ اردیبهشت و ۱۶ اردیبهشت اخذ گردد.

تکلیف سری اول:
Pulse-HW1

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر محمدرضا امینی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

آموزش T2_signal       T1_signal                          Matlab

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

T1           T2

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

امتحان میانترم طراحی سیستمهای ریز پردازنده ۱۹ فروردین ۹۷ ساعت۸ صبح برگزار خواهد گردید.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
استاد گروه برق