امتحان دوشنبه ساعت ۱۱:۴۰ الی ۱۲:۵۰ کلاس ۴۲۹ و ۴۳۰ دانشکده فنی مهندسی

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه

کلاس جبرانی درس شبکه های مخابراتی فردا یکشنبه ۹ اردیبهشت شکیل نمی شود. زمان بعدی متعاقبا اعلام می شود.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

elec1-963_001

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر مجید دلشاد
۳
اردیبهشت

تکلیف درس بررسی ۱

فصل اول: مسائل ۴، ۶، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۲ و ۲۳

فصل دوم: مسائل ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۵ و ۱۶

موعد تحویل: ۱۱ اردیبهشت

دانلود کتاب مرجع اصلی درس

دانلود ترجمه فارسی کتاب

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر هادی ثقفی

جلسه دوم حل تمرین مدار ۱ فردا ساعت ۱۱/۵ تا ۱ کلاس ۴۲۹

حضور همه دانشجویان در کلاس الزامی است. نمره حضور غیاب کلاس قسمتی از نمره حل تمرینها خواهد بود…

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر عاطفه سلیمی

چهارشنبه ۵ اردیبهشت ساعت ۱۵ کلاس ۴۲۱

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر روح اله یزدانی

این هفته چهارشنبه ۵ اردیبهشت کلاس جبرانی ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳ و کلاس درس ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰ در محل دانشکده برگزار خواهد شد.

دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر پگاه همدانی
دسته بندی : دسته‌بندی نشده
دکتر سید مهدی سجادیه